Alle baten welke worden ingebracht door wethouder, raadsleden en fractieondersteuners worden gebruikt voor het financieren van de verkiezingscampagnes. Als lokale onafhankelijke politieke partij ontvangen wij geen financiële middelen in tegenstelling tot landelijke georiënteerde partijen. Ook ontvangen wij geen financiële middelen van overheidswege en zijn wij als zodanig afhankelijk van de bijdrage van  Wethouder, raadsleden en fractieondersteuners om de continuïteit van onze partij te waarborgen.