Nieuws en actueel

.Links in gemeentebestuur kost burger poen

Door LEON BRANDSEMA EN MARTIJN KLERKS

Updated Vandaag, 07:42

Vandaag, 05:30 in BINNENLAND

AMSTERDAM - Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen jaar hebben de nieuwe colleges voor dit jaar hun eerste begroting kunnen samenstellen. Het resultaat: de PvdA maakt het leven in de gemeenten waar ze meebeslist een stuk duurder.

de gemiddelde gemeente verhoogt de woonlasten – ozb, afvalstoffen- en rioolheffing – in 2019 met 3,5 procent, meldt onderzoeksinstituut COELO na een eerste steekproef. Maar in gemeenten waar de PvdA meebestuurt, moeten bewoners gemiddeld 4,4 procent meer betalen, berekent deze krant. Ook GroenLinks en de SP komen boven het gemiddelde uit.

"Last komt bij de rijkere mensen terecht"

Corine Hoeben, onderzoeker bij het COELO, is niet verbaasd. „Wij hebben hiernaar een aantal jaar geleden ook onderzoek gedaan en daaruit bleek: hoe linkser de raad, hoe hoger de gemeenteheffingen. Dat komt omdat armen toch kwijtschelding van de gemeenteheffingen kunnen krijgen en de last dus bij de rijkere mensen terechtkomt.”

Speelruimte

De lokale partijen en de ChristenUnie passen beter op de portemonnee van de burger. In een gemiddelde gemeente waar die partijen meebeslissen, gaat een inwoner dit jaar maar 2,6 procent meer betalen. VVD-colleges weten de stijgingen te beperken tot 3,1 procent.

De speelruimte die gemeenten hebben bij het bepalen van de hoogte van de belastingen is overigens beperkt. Hoeben: „De afvalstoffen- en rioolheffing mogen maximaal kostendekkend zijn.” Eindeloos verhogen is dus geen optie. Maar gemeenten die de kosten tot nu toe niet helemaal doorberekenden aan hun inwoners hebben wel ruimte om de heffingen te verhogen.

Er zijn voorbeelden van gemeentes die hun heffingenbeleid gebruiken om politieke voorkeuren door te laten sluimeren. Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis noemt Nijmegen als voorbeeld. „Wat een gemeente mag doen, is minder rekenen voor de riool- en afvalstoffenheffing en dat uit de ozb halen. In Nijmegen is dat zo ver doorgevoerd dat afvalstoffen- en rioolheffing grotendeels betaald wordt uit de ozb. Daar worden huiseigenaars, van wie wordt aangenomen dat ze vermogender zijn, zwaarder aangeslagen. Er is geen wet die dat verbiedt.”

Weststrate: Heel Reimerswaal moet korting krijgen op groen gas Rilland

RILLAND - Energieproducent Engie wil de inwoners van Rilland korting geven op groen gas. Maar niet iedereen vindt dat een juiste geste, bleek dinsdag tijdens een presentatie van de energieleveraar.

Willem Adriaansens 27-06-18, 16:15

Projectontwikkelaar Jeroen Wagenaar van Engie beloofde een 'forse korting voor de inwoners van Rilland' als zij bij Engie groen gas zouden gaan afnemen. Gemeenteraadslid Marien Weststrate (Leefbaar Reimerswaal) vond dat echter vreemd en vroeg waarom niet heel de gemeente zou kunnen profiteren van de nieuw te bouwen biovergister bij Rilland.

,,Waarom zouden de inwoners van bijvoorbeeld Yerseke, Waarde en Krabbendijke meer moeten betalen voor een kuub gas dan de inwoners van Rilland?", vroeg Weststrate aan Wagenaar, die in het dorpshuis een presentatie gaf ,,Omdat wij in de gemeenschap van Rilland komen", was zijn antwoord. ,,Daarom willen we die gemeenschap tegemoet treden."

Weststrate vond het echter onzin om de korting te tot Rilland te beperken. ,,Rilland maakt deel uit van de gemeente Reimerswaal", zei hij. ,,En het is de gemeente Reimerswaal die uiteindelijk de vergunning voor de biovergister geeft. Dus waarom dan niet een aanbieding voor de hele gemeente?"

"Het is niet zo dat je voor niks inschrijft voor groen gas

Jeroen Wagenaar

Volgens Michael Verheul van Engie wordt de vraag van Weststrate meegenomen in het vervolgtraject. ,,Daarom doen we dit soort avonden aan de voorkant van het project. Dan kunnen we alle op- een aanmerkingen en vragen die er leven mee laten wegen." Over hoe fors de korting is die Engie van plan is te geven werd overigens nog geen uitspraak gedaan.

Mest

Engie hoopt in mei 2019 te kunnen beginnen met de bouw van de biovergister. Die kan per jaar 165.000 ton mest en 165.000 ton biomassa (zoals gras en restanten van de uien- en bietenproductie) omzetten in 15 miljoen kuub groen gas en 20.000 ton CO2 voor tuinders. Wagenaar: ,,In het tweede kwartaal van 2019 willen we beginnen met grond- en fundatiewerken. Een jaar later kan de centrale dan opstarten."

De biovergister komt op een perceel net ten noorden van de A58 en de Oude Rijksweg, naast een aantal tuinbouwbedrijven. Engie hoopt in de toekomst gebruik te kunnen maken van de aansluiting van de Bathpolderweg op de Oude Rijksweg. Daar staat nu nog een slagboom. ,,Dat zou een hoop verkeer door het tuinbouwgebied schelen", aldus Wagenaar.

Certificaten

Overigens komt het groene gas uit Rilland niet terecht bij de huishoudens in dat dorp. Ook niet bij de inwoners die inschrijven voor groen gas van Engie. Wagenaar: ,,Er lopen twee leidingen bij Rilland. Het groene gas dat wij gaan produceren komt in de leiding die niet naar het dorp gaat. Maar via een methodiek wordt dat omgerekend in certificaten. Dus het is niet zo dat je voor niks inschrijft voor groen gas."  Dirk Verburg wordt wethouder namens Leefbaar Reimerswaal

KRUININGEN - Dirk Verburg uit Waarde wordt wethouder namens Leefbaar Reimerswaal. Dat heeft partijleider Marien Weststrate vandaag bekendgemaakt. 

Verburg (62) heeft jaren werkzaam bij de gemeente Goes. Hij was daar afdelingshoofd zorg. Sinds de vijf Bevelandse gemeenten samenwerken op het gebied van werk, inkomen en zorg vervult hij een leidinggevende functie bij Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden.

Al voor de verkiezingen gaf lijsttrekker Marien Weststrate te kennen dat hij geen kandidaat-wethouder is. Tot ieders verrassing adviseerde verkenner Eppie Klein drie weken geleden een coalitie van SGP, Leefbaar Reimerswaal en PvdA te onderzoeken.

Klein ging vervolgens aan de slag als (in)formateur. Dit proces is nog niet afgerond, maar Leefbaar Reimerswaal heeft volgens Weststrate zoveel vertrouwen in een goede afloop dat de naam van hun kandidaat-wethouder nu naar buiten kan komen. 

Verburg stond niet op de kieslijst van Leefbaar Reimerswaal; zijn partner Jeanette stond op plaats vijf. De Waardenaar kreeg in 2016 een koninklijke onderscheiding, onder meer voor zijn inzet in de vogelsport. Ook maakte hij zich jarenlang sterk voor het behoud van openbaar onderwijs in het dorp.

Opvallend is dat Reimerswaal straks twee 'wethouders Verburg' heeft. Namens de PvdA is Kees Verburg kandidaat-wethouder. Jaap Sinke zal namens de SGP weer in het college gaan zitten. De naam Sinke is ook opvallend populair in het Reimerswaalse politiek; in de gemeenteraad zitten sinds de verkiezingen vier Sinkes

Bron:PZCVerrassend advies: coalitie van SGP, Leefbaar en PvdA in Reimerswaal

KRUININGEN - De gemeente Reimerswaal kan de komende vier jaar het best door een coalitie van SGP, Leefbaar Reimerswaal en PvdA worden bestuurd. Tot die verrassende conclusie komt verkenner Eppie Klein.

Op advies van de drie beoogde coalitiepartners zal Klein worden aangesteld als (in)formateur om te onderzoeken of de drie partijen tot een inhoudelijk akkoord kunnen komen. SGP, Leefbaar Reimerswaal en PvdA hebben samen 12 van de 19 zetels, een ruime meerderheid. De SGP vormt nu nog een coalitie met CDA en VVD.

Grote verrassing

Dinsdagavond presenteerde Klein zijn bevindingen aan de gemeenteraad.  Voor de  lijsttrekkers Jaap Sinke (SGP), Marien Weststrate (Leefbaar Reimerswaal) en Kees Verburg (PvdA) was de voorgestelde combinatie een even grote verrassing. Zij werden afgelopen vrijdagavond voor het eerst met z'n drieën samengebracht door Klein.

Sinke hield een slag om de arm en sprak van een 'forse opgave'. ,,Er zal vooral gewerkt moeten worden aan vertrouwen. Maar als SGP voelen we ons verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente, dus gaan wij deze uitdaging niet uit de weg."

Vernieuwing

Marien Weststrate van Leefbaar Reimerswaal, die overigens zelf geen wethouder zal worden namens zijn partij, vindt dat het advies van Klein recht doet aan de verkiezingsuitslag. ,,De kiezer heeft duidelijke boodschap meegegeven: meer betrokkenheid van de burger en de wens tot vernieuwing van het openbaar bestuur. We hebben vertrouwen in werkelijke verbetering op dit gebied."

Kees Verburg, die namens de PvdA wel wethouder wil worden, hield het kort. ,,We zijn verrast over dit advies, maar gaan de uitdaging niet uit de weg. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet."

Halve waarheden

Izak Vogelaar toonde zich zwaar teleurgesteld. De lijsttrekker van de VVD had graag doorgegaan als wethouder en hoopte op een coalitie SGP, VVD, PvdA.  Uit zijn betoog bleek dat hij niet snapt waarom Klein 'voor de charmes van Leefbaar Reimerswaal' is gevallen. ,,Deze partij heeft  vier jaar lang  z'n  best gedaan het college het vuur aan de schenen te leggen. Halve waarheden en beschadiging van personen  werden daarbij niet geschuwd. Ook tijdens campagne zijn onwaarheden verspreid en personen in diskrediet gebracht."

De ChristenUnie, grote winnaar van de verkiezingen, valt buiten de boot. De partij hoopte op een 'zakencollege' met wethouders die niet uit de gemeenteraad komen. Volgens Klein is zo'n constructie ongewenst. Huib Bouwman betwijfelt of het advies van Klein recht doet aan de uitslag, maar verklaarde zich wel bereid 'constructief mee te werken aan vernieuwing'.

Alternatieve route

Klein heeft zich 'grotelijk verbaasd' over poging van een aantal partijen om 'een alternatieve route voor coalitievorming op te tuigen'. Volgens Klein draagt dat niet bij aan het onderling vertrouwen en werd hiermee de opdracht va de verkenner geweld aan gedaan. Vooral Olaf Buteijn (CDA) maakte zich daar boos over. ,,Enorm triest dat dit is gebeurd." Ook Sinke was onaangenaam verrast, maar wil de gebeurtenissen achter zich laten.

De verkenner adviseert om één of meerdere partijen te betrekken bij de de formatie die de beoogde coalitie straks steunt. Hij denkt hierbij, gezien de stabiliteit van de fractie, aan het CDA.

Bron:PZC 
Geachte inwoners van Hansweert,

Door aanhoudende druk van Leefbaar Reimerswaal op het college is nu eindelijk de kogel door de kerk. Hansweert krijgt volgens de wethouder voor de zomer nog een strandje als wij hem mogen geloven. Hopelijk spreekt hij deze keer de waarheid en kan  u als inwoners van Hansweert aanstaande zomer eindelijk van het strandje gaan genieten. De fractie van Leefbaar Reimerswaal is verheugd dit vandaag te hebben vernomen.

Met vriendelijke groet de fractie van Leefbaar ReimerswaalBeste kiezer,

Eén op de negen mensen in Nederland heeft een vorm van reuma, dus ook in Reimerswaal. De verkiezingen komen eraan: u heeft de komende tijd de kans om écht iets voor mensen met reuma te betekenen!

De reumavriendelijke gemeente
Wat zou het mooi zijn als Reimerswaal de meest
reumavriendelijke gemeente van Nederland wordt. Dan zijn in ieder geval deze zaken goed op orde:

1. Reumavriendelijk sporten en bewegen: voor mensen met reuma is bewegen essentieel om actief mee te doen in de maatschappij. Stimuleer en faciliteer aangepast sporten en bewegen. Bijvoorbeeld door in samenwerking met bestaande sportverenigingen sporten specifiek voor mensen met reuma aan te bieden, maar ook door in de openbare ruimte te zorgen voor voldoende wandel- en fietspaden.

2. Betere communicatie en informatievoorziening: goed zorgbeleid begint met goed geïnformeerde zorgverleners. Zorg voor deskundige scholing van wmo-consulenten en andere hulpverleners op het gebied van reuma en de impact daarvan op het dagelijks leven. Laat daarnaast duidelijk en proactief zien welke sociale voorzieningen en vergoedingen er zijn voor mensen die hulp nodig hebben. Tot slot: ga in gesprek met mensen met reuma, bijvoorbeeld via een lokale reumapatiëntenvereniging, om te horen wat er in uw gemeente leeft.

3. Een reumavriendelijke drempelvrije en toegankelijke omgeving: een drempelvrije omgeving gaat niet alleen om de goede toegankelijkheid van stoepen en fietspaden. Ook het openbaar vervoer en regiovervoer zijn aandachtspunten. Bushaltes die worden opgeheven zorgen ervoor dat mensen met reuma verder moeten lopen en misschien wel helemaal niet meer de deur uit durven. Ook de toegang tot openbare gebouwen via deuren met zware drangers is niet bepaald reumavriendelijk.

Als Leefbaar Reimerswaal meedoet met de coalitieonderhandelingen, dan zullen wij zeker deze aanbevelingen opnemen in een collegeakkoord. Mocht Leefbaar Reimerswaal buiten het college komen te staan dan zullen wij ons sterk maken omdat alsnog op de agenda te krijgen.

Meer weten?
Deze punten komen uit het onderzoek van het Reumafonds onder 2.228 mensen met reuma. Kijk op ‘
Reumavriendelijke gemeente’ voor meer informatie en de onderzoeksresultaten.

Met vriendelijke groet,

Het team van Leefbaar Reimerswaal.

P.S. Ondersteun deze actie met #reumavriendelijk op Twitter en Facebook.

Raad Reimerswaal nog diep verdeeld over afvalbeleid


KRUININGEN  - Het lijkt er voorzichtig op dat inwoners van Reimerswaal, net als buurgemeente Kapelle, gaan betalen per lediging van de restafvalcontainer. Bij de derde vergadering die de gemeenteraad aan het afvalbeleid heeft besteed, spraken de meeste raadsleden zich uit voor het 'diftar'-systeem. Een meerderheid tekende zich echter nog niet af.

 

In de eerste twee vergaderingen lagen nog drie scenario's op tafel: alles bij het oude laten, betalen per lediging of, minder vaak restafval ophalen.  Uit een enquête die massaal was ingevuld, bleek dat de eerste optie het meeste steun genoot onder de bevolking. Het college van B&W vindt dit bij nader inzien toch geen geschikte optie. Dit omdat het nauwelijks leidt tot het terugdringen van afval en ook geen kostenbesparing oplevert voor de burgers.

Leefbaar Reimerswaal en ChristenUnie zijn het daar absoluut niet mee eens. ,,We vragen mensen om hun mening, krijgen een mening en leggen die naast ons neer. Dat is niet netjes ten opzicht van de burger", zei Huib Bouwman (CU). Mascha Boone (LR) noemden het 'stuitend' dat het college deze optie wil uitsluiten. Haar fractie voelt niets voor het Kapelse systeem. ,,Wij hebben daar een korte mondelinge  enquête gehouden en gehoord dat mensen allerlei manieren zoeken om afval te lozen, waaronder in onze milieustraat."

Bron: PZC